Witraze

Firma

Firma powstała w roku 1983, początkowo jako spółka cywilna. Wspólnikiem Mirosława Spirowskiego został Maciej Malicki, mistrz witrażownictwa , wywodzący się ze znanej pracowni warszawskiej Andrzeja Skalskiego.

Początkowo realizowane były niewielkie renowacje w obiektach sakralnych w Warszawie i jej okolicach a także witraże dekoracyjne w lokalach użytkowych i prywatnych domach.

Pierwsze poważne zlecenia to:
- renowacja witraży w Lesznie k/Błonia, w neogotyckim kościele pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela,
- renowacja witraży w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Konstancinie (1986 r.),
- wykonanie witraży projektu Pani Profesor Czajki w kościele pod wezwaniem matki Boskiej Częstochowskiej w Warszawie na Solcu (1986 r.).

W tym także okresie rozpoczęto realizację witraży według projektu Pana Moczydłowskiego w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Otwocku. Realizacja dwunastu dużych okien bardzo rozciągnęła się w czasie i trwała do końca lat dziewięćdziesiątych. Mimo trudności zaopatrzeniowych charakterystycznych dla owego czasu, udało się z dużym trudem zgromadzić wystarczającą ilość szkła witrażowego w zadowalającej gamie kolorystycznej. Firma dysponowała nowoczesnym piecem do wypalania szkła. Stosowane były farby naszkliwne do wypalania firmy Blythe – Anglia oraz Grainer – Niemcy. Firma wykonywała także lampy witrażowe w technologii ołowianej i Tiffany’ego.

W roku 1986 nawiązaliśmy współpracę ze znanym malarzem współczesnym, absolwentem warszawskiej ASP, laureatem licznych nagród i wyróżnień – Lechem Okołów. Wieloletnia współpraca z Panem Lechem Okołów odcisnęła duże piętno na dalszym kierunku rozwoju pracowni.

Realizując projekty tego niewątpliwego mistrza projektu witraża, kolorysty, doskonale czującego tworzywo, udało się wypracować własne niepowtarzalne metody uzyskiwania określonych efektów w szkle. Nadzór autorski nad realizacją projektów i wysokie w tej mierze wymagania przyczyniły się do osiągnięcia bardzo dobrych rezultatów. Już pierwsza realizacja witraży dla Woli Kielpińskiej koło Serocka pokazała oryginalność twórczą i niekonwencjonalne podejście do witraża.

W latach 1988 – 1991 powstały witraże do dwóch kościołów projektowanych przez znanego architekta Pana Konrada Kuczę-Kuczyńskiego.

Pierwszy to kościół pod wezwaniem Świętej Teresy w Siedlcach, gdzie autorski nadzór projektanta świątyni nad jej budową i wystrojem doprowadził do powstania bardzo zharmonizowanej całości obiektu, co nie jest niestety dzisiejszą normą.

Lech Okołów potrafił perfekcyjnie dopasować się do klimatu świątyni. Mamy tu do czynienia z przypadkiem nowoczesnej architektury, bardzo jednak ciepłej i przyjaznej w odbiorze.

Drugi kościół to świątynia pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Łomży. Projekt tego witraża został „zaaprobowany” przez papieża Jana Pawła II, co zostało potwierdzone podpisem Jego Świątobliwości na jego kopii. Witraż ten bardzo nietypowo skierowany stroną frontową na zewnątrz był swoistą oprawą Mszy Świętej, jaką odprawił papież podczas swojej wizyty w Łomży.

W roku 1990 firma przeniosła się do nowowybudowanej pracowni, w której mieści się do dzisiaj. W tym czasie Mirosław Spirowski otrzymał, po złożeniu egzaminu, uprawnienia Izby Rzemieślniczej do samodzielnego wykonywania zawodu. W tym też roku w obliczu trudnej sytuacji rynkowej po przełomie politycznym 1989 r. przejmuje pracownię i już samodzielnie kontynuuje pracę.

W dekadzie lat dziewięćdziesiątych powstają witraże (Lech Okołów) , między innymi, do kościoła pod wezwaniem Świętej Teresy w Otwocku – Świdrze, monumentalny witraż do kościoła pod wezwaniem Świętej Rodziny w Kozienicach oraz do kościoła parafialnego w Garbatce koło Kozienic. Rozpoczęta zostaje również realizacja witraży do kościoła pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Grudziądzu, która trwa do dziś.

Wykonaliśmy także oryginalne witraże do kaplicy zakonnej Ojców Marianów w Licheniu. Równolegle do wieloletnich nieraz realizacji witraży w dużych świątyniach, wykonywane były drobniejsze prace na terenie całej Polski. Kilka witraży zrealizowano na podstawie projektów Jerzego Nowosielskiego (ur. 1954), Eweliny Kadzidewskiej, Mirosława Spirowskiego a także młodej absolwentki krakowskiej ASP – Elżbiety Graboś, konserwatora dzieł sztuki. Współpraca z Panią Elżbietą doprowadziła do powstania witraży w kościołach w Jedlińsku, Makowcu, Zakrzewie – miejscowościach koło Radomia, oraz w Miłocinie koło Rzeszowa. Planowane są następne prace. Projektantka szczególnie dobrze czuje się w realizacjach wykonywanych w barokowych świątyniach i posiada duże doświadczenie w kompleksowych renowacjach wystroju zabytkowych budowli sakralnych zdobyte w ciągu paroletnich samodzielnych prac konserwatorskich. Nie unika wszakże projektów nowoczesnych, zawsze jednak opartych na tradycji i rzetelnej wiedzy teologicznej.

Należy nadmienić, że wysoki profesjonalizm malarstwa na szkle osiągnięty został poprzez długoletnią współpracę z Jerzym Nowosielskim, artystą warszawskim, który wyspecjalizował się w malowaniu na szkle. Od roku 1995 współpracuje z nami pani Beata Wodowska, która doskonale radzi sobie z trudnymi witrażowymi technikami malarskimi. Ostatnio wykonaliśmy kilka witraży do projektów Zbyszka Oleszyńskiego, który uczestniczył także w ich realizacji.

Ostatnio nawiązaliśmy także współpracę z Panią Elżbietą Zubowską, absolwentką warszawskiej ASP i znaną ilustratorką książek. Długoletnie doświadczenie zatrudnionych w firmie pracowników pozwala na utrzymanie niezmiennie wysokiego poziomu realizowanych witraży Firma prezentowała swoje dokonania na Międzynarodowych Targach Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów – SACROEXPO w Kielcach w roku 2000 i 2001, gdzie została nagrodzona medalem.

Pracownia jest członkiem stowarzyszenia ARS VITREA POLONA od początku istnienia tej organizacji. Uczestniczyliśmy w konferencjach naukowych Stowarzyszenia w roku 2001 w Poznaniu i w roku 2005 w Malborku (Witraże w obiektach zabytkowych). W roku 2009 brałem udział w konferencji naukowej Stowarzyszenia w Łodzi ( Witraże secesyjne – tendencje i motywy} a także w podobnej konferencji odbytej w roku 2011 w Rzeszowie ( Sztuka witrażowa w okresie międzywojennym). W tym samym roku wziąłem udział w seminarium „ Podstawy współczesnej restauracji witraży” zorganizowanym przez Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie co zostało udokumentowane stosownym certyfikatem.

Proponujemy kompleksowe wykonanie witraży, na życzenie także z ramami okiennymi wraz z projektem dostosowanym do indywidualnych upodobań inwestora, do architektury oraz do wystroju wnętrza świątyni.

Służymy także fachowym doradztwem w tej dziedzinie. Ponad 20-letnia praktyka pozwala nam na dobre wywiązanie się z powierzonych nam zadań.

Stosujemy tylko tradycyjne i sprawdzone technologie - wypalanie malowanego szkła i używamy sprawdzonych materiałów. Witraże wykonujemy w listewce ołowianej, jesteśmy przygotowani do montażu w każdym rodzaju ram okiennych – stalowe, aluminiowe, drewniane, plastikowe z uwzględnieniem nowości technologicznych w dziedzinie wytwarzania ram okiennych.

Montujemy na życzenie witraże w pakiety szyb zespolonych. Zapraszam do zapoznania się z fotografiami wykonanych prac witrażowych i do kontaktu z nami.

Udzielam wszelkich informacji bezpłatnie i bezzwłocznie.
Zapraszam do kontaktu z nami:
Telefon: 022 - 779 4358
Fax: 022 - 780 6739
e-mail: [email protected]
adres: ul. Pogodna 11, 05-400 Otwock