Witraze

Renowacje

Dokonania w zakresie konserwacji i wykonawstwa witraży sakralnych.

Firma powstała w roku 1983 i od tego czasu konsekwentnie realizuje kolejne zlecenia wykonania i konserwacji witraży na terenie całej Polski. Długoletnie doświadczenie pozwala nam podejmować się skomplikowanych witrażowych prac konserwatorskich.

Uprawnienia otrzymałem w roku 1988 decyzją Izby Rzemieślniczej po złożeniu egzaminu i otrzymałem dyplom nr 105565.

W ciągu wielu lat pracy udało nam się wykonać wiele witraży współpracując ze znanymi i cenionymi projektantami, takimi jak: Pan Lech Okołów, Pan K. Kucza-Kuczyński, Pani prof. Marianna Wróblewska, Pan Jan Molga.

Nasze realizacje zostały dostrzeżone i część z nich została wymieniona w książce Pani Marii Jolanty ÂŻychowskiej – Współczesne Witraże Polskie – Kraków 1999 r.

Książka ta jest pierwszą powojenną próbą kompleksowego potraktowania dokonań w dziedzinie witrażownictwa w Polsce.

Wymieniono tu następujące prace naszego autorstwa:
- kościół p.w. Miłosierdzia Bożego i kaplicę p.w. Matki Boskiej Ostrobramskiej w Łomży,
realizacja w roku 1982,
- kaplicę O.O. Marianów w Licheniu – 1994 r,
- kościół parafialny w Garbatce – 1997 r,
- kaplicę Św. Faustyny w Domu Opieki Społecznej w Warszawie – 1996 r,
- kościół p.w. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach – 1998 r,
- kościół p.w. Św. Rodziny w Kozienicach.

W opracowaniu tym zamieszczone są fotografie naszych realizacji z Kozienic – pozycja 116, Łomży – pozycja 57 oraz Siedlec – pozycja nr 100. Równolegle z wykonywaniem współczesnych witraży firma prowadziła także prace konserwatorskie, stale poszerzając zakres możliwości i uzupełniając materiały i sprzęt o te, pozwalające na skomplikowane prace renowacyjne i rekonstrukcje witraży.

Wykonaliśmy między innymi następujące konserwacje:

1.Kościół p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Lesznie – 1983 r, <

2.Wyższe Seminarium Duchowne w Tarchominie – 1986 r,

3.Kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny w Konstancinie – 1986 r,

4.Kościół p.w. Matki Boskiej Anielskiej w Skolimowie (2 okna) – 1987 r,

5.Kościół p.w. Św. Anny w Długiej Kościelnej – 1989 r (kościół został niedawno całkowicie zniszczony przez pożar),

6.kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – Kąty k/Góry Kalwarii (rozeta) –1992 r,

7.usunięcie uszkodzeń powstałych w czasie prac remontowych w kościele p.w. Św. Wita w Karczewie (2 okna) – 1995 r,

8.kościół p.w. Św. Wojciecha w Wiązownie (4 okna rekonstrukcja, 2 okna renowacja) – 1993 r,

9.rekonstrukcja całkowicie zniszczonego podczas włamania do kościoła witraża w kościele p.w. Św. Teresy w Siedlcach – 1997 r,

10.renowacja okien w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opinie k/Ornety – 2000 r.

Renowacje stanowią znaczną część naszej działalności. Zdobyliśmy duże doświadczenie w tej dziedzinie i dotyczy ono zarówno technik stosowanych przy renowacji jak i rozlicznych sposobów montowania kwater witrażowych w różnych okresach. Współpracujemy z konserwatorami zabytków.

Firma jest członkiem Stowarzyszenia ARS VITREA POLONA grupującego wytwórców, projektantów a także konserwatorów zabytków sztuki witrażowej. Brałem również udział w zorganizowanej przez to Stowarzyszenie oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki – oddział w Poznaniu konferencji naukowej „Sztuka Witrażowa w Polsce” – Poznań, czerwiec, 2001 rok. Konferencja ta poświęcona była także konserwacji witraży i pozwoliła mi zapoznać się z ostatnimi dokonaniami w tej dziedzinie.